Poniższe Nihil Obstat oraz  Imprimatur dotyczą angielskojęzycznego wydania książek Direction of Our Times (Wskazania na nasze czasy)

 

 

NihilObstat:Very Rev. John Canon Murphy, PP, VF

Imprimatur: +Most Rev. Leo O’Reilly

Bishop of Kilmore, Ireland

Nihil Obstat i Imprimatur są oficjalnym stwierdzeniem, że treści zawarte w danej książce lub broszurze nie są sprzeczne z doktryną Kościoła katolickiego w kwestiach wiary i moralności i że ze strony Kościoła zostało przyznane pozwolenie na publikację.

 

Imprimatur zostało udzielone przez biskupa Leo O’Reillego i dotyczy wyłącznie tekstu oryginalnego w języku angielskim wszystkich pism Anny, świeckiej apostołki.

Zgodnie z Kościelnym protokołem, Biskup O’Reilly powołał komisję diecezjalną by zbadała pisma Anny i oceniła jej doniesienia dotyczące/na temat przesłań otrzymywanych z nieba. Prace oficjalnej kościelnej komisji diecezjalnej są zaawansowane i wspólnie z tobą pełni pokoju oczekujemy na jej wyniki.

 

Dzięki wysiłkom świeckich apostołów pisma dostępne są również w języku polskim.

 

Wszelkie uwagi dotyczące tych tłumaczeń prosimy kierować na adres:

 

 

Direction for Our Times

The Hague Building,

Cullies,

Cavan,

Co. Cavan

Ireland.

 

Email: contactus@dfot.ie

Website: www.directionforourtimes.org

 

 

 

Miesięcznie Przeslania

MonthlyMessageBook